Yüksek dayanımlı betonlar :
 
Yüksek dayanımlı betonun kullanımı tüm dünyada oldukça yaygınlaşmaktadır. Yüksek dayanımlı  beton kullanımı köprülerde kiriş sayısının azalmasına, kiriş derinliğinin  kısalmasına  ve geçilen açıklığın artmasına imkan vermektedir. Daha uzun açıklıkların  geçilmesi , köprü ayaklarının azalmasına neden olabilmekte ve projenin karmaşıklığını,  inşa süresini ve maliyetini azaltabilmektedir
 
TS - EN 206-1 ' e göre Tasarlanmış Beton Sınıfları :
 
Yeni beton standardı uyarınca bütün çevresel etki, kıvam, en büyük dane çapı, basınç dayanımı ve birim ağırlık sınıflarında betonlar
 
Müşteri Tarifine ve Şartnamesine Uygun Özel Betonlar :
 
Müşterilerimizin ihtiyaçlarına veya proje şartnamelerine göre kendilerine özel olarak yapılan beton tasarımları
 
Mineral Katkılı Betonlar ve Harçlar :
 
Hidratasyon ısısının kontrollü olarak düşük tutulmasının gerektiği kütle dökümleri, sülfat etkisine maruz deniz yapıları ve yüksek performans için ideal, çevre ve yapı dostu formüller
 
Geciktiricili veya Hızlandırıcılı Betonlar ve Harçlar :
 
Yeni beton standardı uyarınca bütün çevresel etki, kıvam, en büyük dane çapı, basınç dayanımı ve birim ağırlık sınıflarında betonlar
 
Kendiliğinden Yerleşen Beton ve Harçlar :
 
Zor kalıp şekilleri, sık ve yoğun donatılı bölgeler, pürüzsüz yüzey görünümü istenen yapı elemanları için ideal, yerleştirme ve sıkıştırma için şişleme veya vibrasyon istemeyen, kendiliğinden yerleşen ve sıkışan, en son teknoloji ürünü kimyasal katkılar içeren ve özel olarak tasarlanan karışımlar... Deprem güçlendirmeleri - mantolamaları, pompanın yetişemediği noktalara kadar akarak ulaşma, yerleştirme işçiliğinden tasarruf...
 
Hafif Beton ve Harçlar :
 
Yapı zati ağırlığının azaltılmak istendiği, hafifliğin mukavemetten daha önemli olduğu durumların çaresi, hafif duvar elemanları, hafif tesviye betonları, hafif şap ve sıvalar için ideal özel agregalı, özel katkılı, özel tasarımlı pompalanabilir karışımlar
 
Polyproplen ve Çelik Tel Takviyeli Betonlar :
 
Beton tokluğunun ve düktilitesinin artırılmak istendiği durumların çaresi, plastik rötre çatlaklarına karşı kürün yardımcısı, mikro çatlakların düşmanı lif takviyeli betonlar... Endüstriyel yer döşemeleri, tünel iksa püskürtme betonları...
 
Püskürtme Beton :
 
Tünel iksaları, şev takviyeleri, çelik eleman yangın kaplamaları, özel mimari uygulamalar için kuru veya yaş özel karışımla
 
Enjeksiyon Harç ve Şerbetleri :
 
Baraj inşaatları, zemin iyileştirmeleri için istenilen özgül ağırlıkta ve gradasyonda harç ve şerbetler
 
Renkli Betonlar :
 
Mimari estetik için form ile birlikte renkten de faydalanmak isteyen uygulamacılara sunduğumuz kozmetik bir çözüm
 
Geçirimli Betonlar :
 
Yüzey drenajı için olağanüstü bir çözüm, filtre tabakaları için ideal betonlar... Otopark, spor sahaları gibi alanlarda su birikmelerini önleyici büyük bir kolaylık
 
Hazır Sıva :
 
Şantiyede sıva işinizin verimini arttıran, süresini kısaltan, maliyetini düşüren, 48 saatten 72 saate kadar kullanabileceğiniz, kapınıza teslim hazır sıva